Hoppa till innehåll

Boeno Sverige AB Integritetspolicy

På Boeno Sverige AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Kontakta oss på info@boenosverige.se.

Målsättning
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Boeno Sverige AB, org. nr 556778-7402, med adress Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilken typ av uppgifter behandlar Boeno Sverige AB?
Boeno Sverige AB samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster våra kunder och samarbetspartners vill få utförda inom ramen för vår affärsverksamhet. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter i form av telefonnummer och epost-adress, andra personuppgifter kan till exempel vara en fastighetsbeteckning. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd i vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer och kunna bedriva vår affärsverksamhet. Vi inhämtar och behandlar även kontaktuppgifter till potentiella kunder och samarbetspartners, även det med stöd i vårt berättigade intresse att bedriva vår affärsverksamhet.

Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och annan information i marknadsföringssyfte. Varje gång vi gör ett utskick i marknadsföringssyfte ges du möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick genom ett enkelt knapptryck i det mail som du mottagit.

Om du kontaktar oss på Boeno Sverige AB samlar vi in och sparar nödvändiga kontaktuppgifter du anger på vår hemsida, i e-post, per telefon eller i andra kanaler. Det gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna återkomma till dig och besvara dina frågor.

När du söker jobb hos oss sparar vi personuppgifter nödvändiga för rekryteringsprocessen. Vi sparar dina kontaktuppgifter samt andra uppgifter du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument så länge rekryteringsprocessen är aktiv. Med ditt godkännande sparar vi även din ansökan med tillhörande kontaktuppgifter för framtida rekryteringsbehov.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt medgivande eller att uppgifterna behövs för sitt ändamål. Du kan när som helst kontakta oss och begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta info@boenosverige.se.

Rätten att bli glömd
Du kan begära att få dina personuppgifter raderade från våra register. Kontakta info@boenosverige.se. (Observera att det finns fall då vi är tvungna att spara vissa personuppgifter om dig, till exempel i bokföringssyfte).

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om hur Boeno Sverige AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@boenosverige.se.

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.