Hoppa till innehåll

Stycka av en tomt – så tar du reda på var du får stycka

När du vill stycka av en tomt från din fastighet vänder du dig till Lantmäteriet och gör en ansökan om lantmäteriförrättning. Men innan Lantmäteriet kan fatta beslut om att stycka av en tomt behöver du visa att det är lämpligt att ge plats för den nya fastigheten just där du har tänkt. I den här artikeln får du veta vad Lantmäteriet baserar sitt beslut på gällande var du får stycka av en tomt 

Vad tomten ska användas till avgör om du får stycka  

Det är inte läget i sig utan vad du ska använda den nya fastigheten till som avgör om du får stycka av en tomtOm du till exempel ska stycka av en tomt som du eller någon annan ska bygga hus på behöver du visa att det är lämpligt att området som du vill stycka av används till just bostäder 

Vem bestämmer vad som är ett lämpligt användningsområde? 

Eftersom kommunen enligt PBL har planmonopol är det kommunen som bestämmer vad som är en lämplig användning av marken. Du får veta hur kommunen bedömer att det är lämpligt att använda marken genom att antingen studera detaljplanen på din fastighet eller, om det inte finns någon detaljplan, ansöka om förhandsbesked.  

Du kan läsa mer om kommunens planmonopol här. 

Med andra ord behöver du inför din ansökan om fastighetsbildning visa Lantmäteriet att du har kommunens tillåtelse att använda den nya fastigheten på det sättet du har tänkt. Först därefter kan Lantmäteriet gå vidare med förrättningen. 

Är det omöjligt att stycka av en tomt på en fastighet som är detaljplanerad? 

Om din fastighet är detaljplanelagd har kommunen redan bestämt vad som är en lämplig användning av marken. I detaljplanen finns det bland annat bestämmelser om vad som får byggas och hur stora tomterna ska vara i området. När du gör en ansökan om fastighetsbildning behöver du alltså anpassa tomten du ska stycka av efter bestämmelserna i detaljplanen, både vad gäller utformning och användningsområde. Detaljplanen i sig är alltså inte ett hinder för dig som vill stycka av en tomt men du behöver läsa in dig på innehållet i detaljplanen och anpassa tomten du ska stycka av efter bestämmelserna i detaljplanen.  

Behöver du hjälp att tolka detaljplanen? Hör av dig till oss! Vi gör en analys av förädlingspotentialen i din fastighet helt kostnadsfritt.  

Stycka av en tomt utanför detaljplan 

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område är du friare i ditt val av utformning av en ny fastighet. Du behöver ändå visa Lantmäteriet att kommunen godkänner användningsområdet för fastigheten som ska bildasOm du ska stycka av en tomt för att bygga hus gör du det genom att ansöka om förhandsbesked för bygglov av enbostadshusKommunen har ofta riktlinjer för hur stora nya bostadsfastigheter ska vara även utanför detaljplanerade områden. De kan också ställa krav på att nya bostäder ska ligga på ett visst avstånd till kollektivtrafik. Om du är påläst kring vilka bestämmelser kommunen kommer att tillämpa när de tar beslut om din ansökan om förhandsbesked förenklaansökningsprocessen både för dig och kommunen 

Lantmäteriet kontrollerar att den nya fastigheten är lämplig att stycka  

Lantmäteriet tar del av kommunens bestämmelser och baserar sitt beslut därefter. Lantmätaren som är ansvarig för ditt ärende säkerställer också att det finns en lämplig tillfartsväg till den nya fastigheten och upprättar servitut om det är nödvändigt. Det görs också en kontroll av att Länsstyrelsens bestämmelser och riktlinjer efterföljs i och med avstyckningen.   

Det finns inget enkelt svar på var du får stycka av en tomt 

Svaret på var du får stycka av en tomt beror helt på förutsättningarna på din fastighet. Det beror också på hur kommunens markanvändningsstrategi ser ut och om det du vill använda den nya tomten till går i linje med kommunens plan för området. Om det finns en detaljplan finns det riktlinjer för tomtens utformning att förhålla sig till.  

Var är det bäst att stycka av en tomt? 

Om du har kommit så långt att du vet var du får stycka av en tomt och till och med har flera alternativ att välja mellan kanske du funderar på vilken del av din fastighet som är bäst att stycka av. Det beror såklart på vad du har för prioriteringar och vad syftet med avstyckningen är. Ta gärna kontakt med oss så tittar vi på hur du kan stycka av tomter på ett sätt som är optimalt just för dig.  

stycka av tomter

söker du svar på något annat? Skriv gärna din fråga till oss:

Läs mer.

Hur du höjer värdet på din mark

Att höja värdet på mark är en strategisk och ekonomisk möjlighet för många markägare, särskilt de som äger större arealer men kanske inte har utnyttjat

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.