Hoppa till innehåll

Vad kostar det att stycka av en tomt?

Det är svårt att förutse vad det kostar att stycka av en tomt. Läs vidare för att lära dig vad det är som kostar vid en avstyckning.

När du ska stycka av en tomt vänder du dig till lantmäterimyndigheten. Lantmäteriet tar betalt per timme vilket innebär att kostnaden beror på hur mycket tid lantmätaren lägger ner på ärendet. Beroende på avstyckningens omfattning och komplexitet kan timmarna springa iväg fort.

Det kan påverka tidsåtgången när du ska stycka av en tomt:

  • Det behöver göras en fastighetsbestämning
  • Det krävs efterforskningar i gamla förrättningshandlingar
  • Man kommer inte överens med grannar om vilka gränsdragningar som ska gälla
  • Instiftande av servitut och gemensamhetsanläggningar

Lantmäteriet timdebiterar

Du blir betalningsskyldig för alla timmar som lantmätaren lägger ner på att undersöka om det är lämpligt att göra avstyckningen som du ansöker om, oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte. Därför vill du vara säker på att det går att stycka av en tomt redan innan du skickar in din ansökan. Ett sådant förarbete kan vara kostsamt och beror på markens läge och beskaffenhet samt i vilken kommun din mark ligger i. Kommunens markanvändningsstrategi är en av faktorerna som avgör om det går att stycka av en tomt. Hos Boverket kan du läsa mer om kommunens planmonopol och rätt att reglera markanvändningen.

Lantmäteriet debiterar 1200 – 1900 kronor per timme, beroende på handläggarens kompetensnivå. Utöver tidsdebiteringen tillkommer ett fast grundbelopp om 3600 kronor och ett tilläggsbelopp som beror på hur många fastigheter som berörs av förrättningen.

Så, vad kostar det att stycka av en tomt?

Det beror på. Lantmäterimyndigheten ger ett prisexempel om 55 000 – 75 000 kronor för relativt enkla avstyckningar.

För att hålla kostnaderna nere bör du göra så mycket som möjligt av förarbetet på egen hand, vilket också kan medföra stora kostnader.

Vill du stycka av tomter men vill eller kan inte finansiera en lantmäteriförrättning? Kontakta oss och berätta mer om ditt projekt så kanske vi kan hjälpa dig att komma i mål.

söker du svar på något annat? Skriv gärna din fråga till oss:

Läs mer.

Hur du höjer värdet på din mark

Att höja värdet på mark är en strategisk och ekonomisk möjlighet för många markägare, särskilt de som äger större arealer men kanske inte har utnyttjat

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.