Hoppa till innehåll

Så lyckas du med att ansöka om planbesked

Har du blivit ombedd av kommunen att ansöka om planbesked men vet inte hur du ska gå tillväga för att lyckas? Ett planbesked är startskottet inför detaljplaneläggning av din fastighet – vilket i de flesta fall är ett krav om du har planer på att ändra användningsområde för din fastighet. Utan ett beviljat planbesked kommer du troligen inte få detaljplanera och bebygga din fastighet som du önskar.

Läs vidare för att ge dig själv bättre förutsättningar att lyckas med din ansökan.

Har du redan ett beviljat planbesked men vet inte hur du ska gå vidare? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa dig att komma i mål med en färdig detaljplan. Vi har ett stort nätverk inom finansiering och fastighetsinvesteringar.

Gör en skriftlig beskrivning med karta

När du ska ansöka om planbesked kontaktar du ansvarig avdelning i den kommun som din fastighet ligger i. Hos kommunen hittar du rätt blanketter eller ansökningsformulär att fylla i för att söka planbesked. Ansökan ska alltid vara skriftlig och innehålla en beskrivning av vad du vill göra på din fastighet samt en karta som visar det aktuella området som du vill genomföra en ändring på. Du ska också beskriva karaktären och omfattningen av de önskade åtgärderna.

Få med precis rätt detaljer för att inte begränsa detaljplanens utformning

Att ansöka om planbesked kräver att du har en relativt tydlig bild av vad du vill göra på din fastighet. Du bör däremot inte vara för detaljerad eftersom det kan få konsekvenser för detaljplanens slutgiltiga utformning. Det bästa är om du lämnar in en ansökan om planbesked som beskriver precis så lite men ändå så mycket som krävs för att kommunen ska kunna ta ställning till din vision.

Förbered dig noggrant för att förutse kommunens ställningstagande

Inför att du utformar och lämnar in din ansökan om planbesked är det bra att göra en djupgående analys av kommunens vision och viljeriktning. Det kommer att spara både dig och kommunen tid om du på egen hand tar reda på hur kommunen har planerat att din fastighet ska exploateras i framtiden och att du anpassar ditt förslag därefter. Genom att vara lyhörd inför kommunens viljeriktning (vi vet att det är svårt, det är ju din fastighet!) har du bättre förutsättningar att få ett positivt besked på din ansökan om planbesked.

Lång handläggningsprocess – gör rätt från början

När du har lämnat in en komplett begäran om planbesked har kommunen fyra månader på sig att återkomma med svar. I planbeskedet får du information om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte och om de ska göra det – när i tiden de förväntar sig att en detaljplan kan färdigställas och fattas beslut om. Eftersom det tar så lång tid är det bra att komma in med en komplett ansökan redan från början, det minimerar handläggningstiden och gör förhoppningsvis att du kan komma igång med ditt projekt så snart som möjligt.

Det är alltid upp till kommunen att bestämma om du får planbesked

Med de råd och rekommendationer du nu har fått har du goda förutsättningar att lyckas med din ansökan om planbesked. Glöm dock inte att det alltid är kommunen som utifrån översiktsplanen och med sitt planmonopol i ryggen alltid har sista ordet – ta därför god tid på dig att förstå kommunens ambitioner och viljeriktning och anpassa din ansökan om planbesked därefter. Om du behöver mer hjälp med att formulera din vision i ett planbesked – kontakta oss så hjälper vi dig!

Du kan läsa mer om planbesked på Boverkets hemsida.

söker du svar på något annat? Skriv gärna din fråga till oss:

Läs mer.

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.