Hoppa till innehåll

Projekt Generationsskifte

Att äga mark ger ingen självklar avkastning. Snarare kan det vara kostsamt att förvalta sin mark och det kräver tid och engagemang. Boeno kom i kontakt med en markägare i Västerås kommun som ägde cirka 10 hektar skogsmark som nu, när markägaren kommit upp i åren, snarare var en belastning än en tillgång.

Bristen på ork och intresse att förvalta marken, både för markägaren själv och för dottern som skulle ta över marken i kommande generationsskifte motiverade markägaren att inleda en diskussion med Boeno om möjliga alternativ att förädla marken inför en försäljning.

Boeno som i vanlig ordning gjort en fullständig analys av markägarens fastighet kunde presentera flera olika områden som utmärkte sig som lämpliga att genomföra en mindre förädling på, främst för bostadsändamål. Utifrån förståelse för Västerås kommuns översiktsplan och bostadsmarknaden i kommunen kunde Boeno ge en generös värdering av marken som markägaren accepterade.

För att tillgodose markägarens önskemål om att få en liten avkastning för marken så snabbt som möjligt kom Boeno och markägaren överens om att upprätta ett långsiktigt samarbete som gav Boeno i uppdrag att genomföra en förädling av marken i flera olika etapper. Genom att avtala om ett villkorat fastighetsköp per etapp kunde markägaren känna sig trygg med att det inte skulle dröja allt för länge innan den första inbetalningen kom in på kontot. Samtidigt, i och med vetskapen om att samarbetet skulle fortsätta även på längre sikt, kunde Boeno gå med på att betala markägaren ett högre hektarpris för marken än om det bara hade gällt ett projekt.

Efter att den första etappen nu är avklarad står nya bostadshus inför produktion och markägaren har mottagit sin första inbetalning. Den andra etappen är påbörjad och markägaren går en tryggad ekonomisk framtid till mötes. Dottern till markägaren är glad över att ha mindre skog att förvalta efter det kommande generationsskiftet.

Vill du också förenkla kommande generationsskifte och samtidigt öka avkastningen på din mark? Kontakta oss för en kostnadsfri analys.

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.