Hoppa till innehåll

Guide till dig som vill höja värdet på din fastighet

Det är inte lätt att höja värdet på en fastighet men det går genom att förädla marken. Det innebär oftast att skapa fler byggrätter. För att processen ska bli effektiv och ekonomiskt försvarbar krävs stort engagemang och framför allt kunskap om gällande lagar och regler.

Många markägare som vi kommer i kontakt med berättar om hur svårt det är att förverkliga och få sina visioner godkända av kommunen. Även våra byggbolagspartners uttrycker att det är svårt att göra sig förstådd och att förstå kommunaltjänstemännens språk och hantering av bygglovsärenden etc.

På Boeno Sverige har vi lärt oss att tala samma språk som kommuner och myndigheter och vi kan ställa rätt motfrågor när det hänvisas till specifika lagar och bestämmelser. Läs vidare för att skapa dig en uppfattning om vad du behöver ha koll på för att kunna förädla din mark framgångsrikt.

Lär dig kommunens språk och förstå lagstiftningen

Att förädla mark kräver förutom kännedom om markens förutsättningar kunskap om kommunens översiktsplan och planarbete samt hur plan – och bygglagen (PBL) reglerar möjliga utvecklingsplaner. Det är bra att känna till hur en ansökningsprocess går till hos kommunen och vad som förväntas av dig som sökande vid en ansökan om bygglov, förhandsbesked eller planbesked. I PBL finns det också vissa riktlinjer som kommunen måste rätta sig efter. Genom att ha koll på gällande lagar och riktlinjer kan du förhindra att ditt projekt drar ut på tiden och se till att det blir rätt från början.

Gör grundarbetet ordentligt för att slippa överraskningar

På Boeno Sverige lägger vi ner mycket tid på att analysera kommunen och markens förutsättningar redan innan vi skickar in en ansökan om bygglov, förhandsbesked eller planbesked till kommunen. Efter ett gediget grundarbete kan vi i de flesta fall lämna in en godkänd ansökan redan från start. Om du i ett tidigt stadie fångar upp alla berörda parters behov och intressen kan du anpassa din vision därefter och öka möjligheterna att få godkänt på din ansökan.

Hantera motstånd ödmjukt och direkt

Ibland kan det ändå dyka upp frågeställningar från kommunen eller andra myndigheter som har blivit remitterade i ärendet. Till exempel kan Trafikverket, Länsstyrelsen eller en elleverantör ha synpunkter på en inlämnad ansökan om exploatering. Vår rekommendation är att du verkligen försöker sätta dig in i vad synpunkterna bottnar i och besvarar dem sakligt. Ibland kanske du behöver presentera en ny förädlingsplan. Om du tar dig tid till att bemöta inkomna synpunkter från grannar minimerar du risken att ditt projekt blir överklagat efter att kommunen fattat sitt beslut.

Hur hinner man allt?

Att förskaffa sig all nödvändig kunskap som krävs för att förädla mark är tidskrävande. Om du inte har insyn i planprocessen sedan tidigare har du mycket att läsa in dig på. Är det första gången du ska förädla din mark lär du stöta på problem som fördröjer projektet.

För att du ska slippa läsa på om lagar och regler och att hantera kontakten med kommun och myndigheter rekommenderar vi dig att ta hjälp av någon sakkunnig. Beroende på projektets omfattning kan du behöva ta hjälp av en arkitekt, projektör eller någon som är kunnig inom bygglov. Du kanske kommer behöva hjälp av flera parter och din roll blir i så fall att ge riktning och mål för förädlingsprojektet. Det är givetvis inte gratis att anlita sakkunniga för att hjälpa dig att förädla din fastighet men det lär frigöra lite tid av din tid. Försäkra dig på förhand om att den du anlitar faktiskt är villig att till fullo hantera kontakten med kommunen.

Det finns ett alternativ

Om du vill göra det ännu lättare för dig att förädla och höja värdet på din fastighet kan du vända dig till oss på Boeno Sverige. Vi har redan lärt oss kommunens språk, kan lagstiftningen och tar oss gärna tid till att hjälpa dig att tjäna gott om pengar på din fastighet. Vi tar inte betalt för vår tid och kan till och med finansiera kostnaderna för ansökan hos kommunen. Läs mer om vårt erbjudande här.

söker du svar på något annat? Skriv gärna din fråga till oss:

Läs mer.

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.