Hoppa till innehåll

Fastighetsförädling.

Fastighetsförädling som gör det enkelt för dig att tjäna pengar på din mark. 

Vill du också tjäna pengar på din mark?

Fastighetsförädling är ett sätt för dig som äger mark att ta till vara på den inneboende potentialen i din fastighet. Kort sagt innebär det att skapa fler värdefulla byggrätter.

För att komma igång med fastighetsförädling behöver du börja med att ta reda på vilken potential som finns i just din fastighet. När du har identifierat fastighetens förädlingspotential följer en process som är flera steg lång. 

Du behöver bland annat ansöka om förhandsbesked eller planbesked hos kommunen, ansöka om förrättning av lantmäterimyndigheten och till slut påbörja byggnation eller hitta en köpare till dina nya byggrätter.

Du är inte ensam om du tycker att det låter krångligt! Att förädla sin fastighet är utmanande, särskilt om du inte har gjort det förut.

Många markägare tycker att det är svårt att förädla sin fastighet. Känner du igen dig?

Du som tidigare har försökt att förädla din fastighet vet att det kan vara utmanande. Det kräver tid, pengar, engagemang och framför allt tålamod. Du kanske känner igen dig i några av följande utmaningar:  

  • Du behöver ha koll på de lagar och regler som påverkar kommunens beslut om vad du får och inte får bygga på din fastighet. 
  • Du behöver visa och förklara din vision för kommunen med situationsplaner och ansökningsblanketter.
  • Du behöver vara beredd på att hantera att din ansökan blir överklagad av grannar och andra myndigheter. 
  • Du riskerar att investera tid och pengar i ett förädlingsprojekt som du i slutändan inte är säker på kommer höja värdet på din fastighet.
  • Du behöver ha ett startkapital för att finansiera förädlingen av din fastighet.


Går du miste om potentialen i din fastighet?

Ladda ner vår checklista för att kontrollera att du inte går miste om den inneboende potentialen i din fastighet!

Ta vara på dina möjligheter.

För att göra det enklare för dig att förädla och tjäna pengar på din mark erbjuder vi förädling på dina villkor – fastighetsförädling anpassat till dina önskemål och förutsättningarna på din fastighet.

Oavsett om du har en vision om hur du vill utveckla din mark eller inte så hjälper vi dig att förädla din mark på ett sätt som är optimalt för dig. Vi bidrar med vår expertis och erfarenhet inom fastighetsförädling så att du ska få bättre möjligheter att ta tillvara på det inneboende värdet i din fastighet.

Därför är det smart att förädla din fastighet med Boeno Sverige.

Det finns många skäl för dig som äger mark att förädla din fastighet. Det höjer fastighetsvärdet inför en eventuell försäljning, kan underlätta inför kommande generationsskiften och du får samtidigt vara med om att utveckla lokalsamhället. 

Men varför välja Boeno Sverige?
 

När du förädlar din mark tillsammans med oss ökar du chanserna att lyckas med förädlingen av din fastighet. Vårt team består av både markägare, bygglovshandläggare och lantmäteriingenjörer, en kombination som gör att vi är bra på att göra rätt från början och som gör att det går fortare för dig att förädla din mark.

Att förädla med Boeno kräver ingen tid, kunskap eller engagemang från din sida – om du inte vill medverka i processen förstås. Förädling på dina villkor innebär att du väljer själv hur involverad du ska vara i förädlingen av din fastighet. Förädla din mark med oss och få tid över till det du tycker är viktigt.

Du överlåter all ekonomisk risk till oss i och med att du inte behöver investera några egna pengar i detaljplaneläggning eller avstyckning av tomter som eventuellt inte blir sålda.

Du slipper att ha att göra med kommunen och andra myndigheter. Du behöver inte heller kontakta en mäklare eller någon annan aktör, du behöver bara ha kontakt med en enda aktör som tar hand om allt – oss.

Många husleverantörer som köper mark köper endast avstyckade tomter. Det innebär att du på egen hand måste finansiera en ansökan om förhandsbesked eller detaljplan inför försäljningen. Det kan du undvika i samarbete med oss, vi finansierar hela förädlingsprocessen så att du kan tjäna mer pengar utan något startkapital. 

Du behöver inte vara orolig för att ett samarbete med oss blir dyrare än tänkt om (när) det uppstår oväntade utmaningar. Vi tar inte betalt för vår tid men gör allt för att lyckas med förädlingen av din mark!

Ta första steget. Vi gör resten.

Att förädla mark med Boeno Sverige är enkelt. Vi står på din sida genom hela förädlingsprocessen och anpassar oss efter dina behov och önskemål. Det börjar med en kostnadsfri analys och slutar när vi kommer överens om att vi har uppnått vårt gemensamma mål – att förädla din fastighet så att den ger dig bättre avkastning. 

1. Kostnadsfri analys av din fastighet

Beställ en kostnadsfri analys av oss och få insikt i hur din mark kan öka i värde med hjälp av förädling. Inom 5 dagar kontaktar vi dig för att presentera dina möjligheter. Det är helt upp till dig om du väljer att samarbeta med oss eller inte. 

2. Optimal förädling på dina villkor

Tillsammans kommer vi överens om hur vi kan hjälpa dig att förädla din mark. Välj en köp – eller samarbetsmodell och bestäm själv hur mycket eller lite du vill engagera dig i förädlingen av din fastighet. 

3. Förädling pågår

Vi sätter igång med förädlingen av din fastighet så fort vi är överens om upplägget. Du får kontakt med en av våra projektledare som tillsammans med vårt team av experter driver förädlingsprocessen gentemot kommunen och andra myndigheter.

4. Få betalt för din mark!

När vi har kommit i mål med förädlingen av din fastighet är det dags för försäljning. Beroende på ditt val av köp –  eller samarbetsmodell säljer du marken direkt till oss eller så säljer vi den tillsammans till en tredje part. När du säljer din mark till oss är du garanterad betalning oavsett hur försäljningen går. 

Vilken typ av förädling är optimal på min fastighet?

Beställ en kostnadsfri analys för att få en fingervisning om hur mycket pengar du kan tjäna på din mark genom att förädla den. I analysen går vi igenom förutsättningarna på just din fastighet och jämför dem med kommunens översiktsplan. Därefter vill vi naturligtvis veta mer om din vision för att i slutändan kunna erbjuda optimal förädling på dina villkor. Beställ en kostnadsfri analys idag!

Läs mer.

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.